அல்லேலூயா கர்த்தரை துதியுங்கள் – Hallelujah kartharaiyae – Lyrics

அல்லேலூயா கர்த்தரையே
ஏகமாய் துதியுங்கள்
அவர் நடத்தும் செயல்களெல்லாம்
பார்த்தோரே துதியுங்கள்
வல்லமையாய் கிரியை செய்யும்
வல்லோரைத் துதியுங்கள்
எல்லேரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும்
இயேசுவைத் துதியுங்கள்

ராஜாதி ராஜனாம் இயேசு ராஜா
பூமியில் ஆட்சி செய்வார்
அல்லேலூயா, அல்லேலுயா
தேவனைத் துதியுங்கள்

தம்புரோடும் வீணையோடும்
கர்த்தரைத் துதியுங்கள்
இரத்ததினால் பாவங்களைப்
போக்கினார் துதியுங்கள்
எக்காளமும் கைத்தாளமும்
முழங்கிடத் துதியுங்கள்
எக்காலமும் மாறாதவர்
இயேசுவைத் துதியுங்கள்

சூரியனே சந்திரனே
தேவனைத் துதியுங்கள்
ஒளியதனை எங்கள் உள்ளம்
அளித்தோரைத் துதியுங்கள்
அக்கினியே கல்மழையே
படைத்தோரைத் துதியுங்கள்
அக்கினியாய் கல்மனதை
உடைப்போரைத் துதியுங்கள்

பிள்ளைகளே வாலிபரே
தேவனைத் துதியுங்கள்
வாழ்வதனை அவர் பணிக்கே
கொடுத்து நீர் துதியுங்கள்
பெரியவரே பிரபுக்களே
தேவனைத் துதியுங்கள்
செல்வங்களை இயேசுவுக்காய்
செலுத்தியே துதியுங்கள்

ஆழ்கடலே சமுத்திரமே
தேவனைத் துதியுங்கள்
அலை அலையாய் ஊழியர்கள்
எழுப்பினார் துதியுங்கள்
தூதர்களே முன்னோடிகளே
தேவனைத் துதியுங்கள்
பரலோகத்தை பரிசுத்தர்கள்
நிரப்புவார் துதியுங்கள்
………………………………………………
Hallelujah kartharaiyae
Yegamaai thuthiyungal
Avar nadathum seyalgallelaam
Paarthorae thuthiyungal

Vallamaiyaai kiriyai seiyum
Vallorai thuthiyungal
Elloraiyum yetru kollum
Yesuvai thuthiyungal

Raajaathi raajanaam Yesu raajan
Boomiyil aatchi seivaar
Hallelujah Hallelujah
Devanai thuthiyungal

Thampurodum veenaiyodum
Kartharai thuthiyungal
Rathathinaal paavangalai
Pokinaar thuthiyungal

Ekkaalamum kaithaalamum
Muzhangida thuthiyungal
Ekkaalamum maarathavar
Yesuvai thuthiyungal

Sooriyanae Santhiranae
Devanai thuthiyungal
Oliyathanai engal ullam
Alithorai thuthiyungal

Akkiniyae Kalmazhaiyae
Padaithorai thuthiyungal
Akkiniyaai kal manathai
Udaiporai thuthiyungal

Pillaigalae vaalibare
Devanai thuthiyungal
Vaazhvathanai avar panikae
Koduthu neer thuthiyungal

Periyavare pirabukkalae
Devanai thuthiyungal
Selvangalai Yesuvukaai
Seluthiyae thuthiyungal

Leave a Reply