இயேசுவின் குடும்பம் ஒன்று உண்டு – Yesuvin kudumpam ondru undu – Lyrics

இயேசுவின் குடும்பம் ஒன்று உண்டு
அன்பு நிறைந்திடும் இடம் உண்டு

உயர்வுமில்லை அங்கு தாழ்வுமில்லை
ஏழையில்லை பாணக்காரன் இல்லை
இராஜாதி இராஜா இயேசு
என்றென்றும் ஆண்டிடுவார்

பாவமில்லை அங்கு சாபமில்லை
வியாதியில்லை கடும் பசியுமில்லை
இராஜாதி இராஜா இயேசு
என்றென்றும் காத்திடுவார்

இன்பமுண்டு சமாதானமுண்டு
வெற்றி உண்டு துதிபாடல் உண்டு
இராஜாதி இராஜா இயேசு
என்றென்றும் ஈந்திடுவார்
…………………………………………………
Yesuvin kudumpam ontu unndu
anpu nirainthidum idam unndu (2)

1. uyarvumillai angu thaalvumillai
aelai illai panakkaaranillai
iraajaathi iraajaa Yesu
ententum aanndiduvaar — Yesuvin

2. paavamillai angu saapamillai
viyaathiyillai kadum pasiyumillai
iraajaathi iraajaa Yesu
ententum kaaththiduvaar — Yesuvin

3. inpam unndu samaathaanam unndu
vetti unndu thuthi paadal unndu
iraajaathi iraajaa Yesu
ententum eenthiduvaar — Yesuvin

Leave a Reply