இயேசுவின் நாமம் -Yesuvin naamam – Lyrics

இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம்
இணையில்லா நாமம் இன்ப நாமம்

சரணங்கள்

1. பாவத்தைப் போக்கும் பயமதை நீக்கும்
பரம சந்தோஷம் பக்தருக்களிக்கும் — இயேசுவின்

2. பரிமள தைலமாம் இயேசுவின் நாமம்
பார் எங்கும் வாசனை வீசிடும் நாமம் — இயேசுவின்

3. வானிலும் பூவிலும் மேலான நாமம்
வானாதி வானவர் இயேசுவின் நாமம் — இயேசுவின்

4. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறிடா நாமம்
நம்பினோரை என்றும் கைவிடா நாமம் — இயேசுவின்

5. முழங்கால் யாவும் முடக்கிடும் நாமம்
மூன்றில் ஒன்றாக ஜொலிப்பவர் நாமம் — இயேசுவின்

6. சாத்தானின் சேனையை ஜெயித்திட்ட நாமம்
சாபப் பிசாசை துரத்திட்ட நாமம் — இயேசுவின்

……………………………………………………………..

Yesuvin naamam inithana naamam
Inailla naamam inba naamam – engal — (2)

1. Pavathai pokum bayamathai neekum
Paramasanthosham baktharukalikum — (2) — Yesuvin

2. Sathanin senaiyai jeithitta naamam
Saaba pisasai thurathidum naamam — (2) — Yesuvin

3. Muzhankal yavum mudakidum naamam
Moondril ondraga jolipavar naamam — (2) — Yesuvin

4. Netrum indrum endrum marida naamam
Nambinorai endrum kaivida naamam — (2) — Yesuvin

5. Parimala thailamam yesuvin naamam
Paar engum vasanai visidum naamam — (2) — Yesuvin

6. Vaanilum poovilum melana naamam
Vanathi vanavar yesuvin naamam — (2) — Yesuvin

Leave a Reply