இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை – Yesuvai Nambinor Mandathillai – Lyrics

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை
என்னென்ன துன்பங்கள் நேரிட்டாலும்
சிங்கத்தின் வாயினின்றும் இரட்சிப்பார்
பங்கம் வராதென்னை ஆதரிப்பார்

நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே
நம்பினோரைக் கிருபை சூழ்ந்திடுதே
இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல்
இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார்

1. நாசியில் சுவாசமுள்ள மாந்தரை
நம்புவதல்ல தம் ஆலோசனை
கோர பயங்கரக் காற்றடித்தும்
கன்மலை மேல் கட்டும் வீடு நிற்கும்

2. விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான்
வறட்சி மிகுந்த காலத்திலும்
பக்தன் வலதுபாரிசத்திலே
கர்த்தர் தாம் நிற்பதால் அசைந்திடான்

3. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் பெற்றே
ஏகிப் பறந்தோடும் பக்தரோடே
சேர்ந்தென்றும் வாழ்ந்திடும் ஐக்கியத்திலே
ஜெய கெம்பீரமே உனக்குண்டே

4. ஏழை உன் ஆத்மா பாதாளத்தில்
என்றும் அழிந்திடவிட்டு விடார்
தம் சமூகம் நித்ய பேரின்பமே
சம்பூர்ண ஆனந்தம் பொங்கிடுமே

5. அங்கே அனேக வாசஸ் தலங்கள்
அன்பின் பிதா வீட்டில் ஜொலிக்குதே
நேர்த்தியான இடங்களில் உந்தன்
நித்திய பங்கு கிடைத்திடுமே
……………………………………………………………………………..
Yesuvai Nambinor Mandathillai
1. Yesuvai nampinor maanndathillai
ennenna thunpangal naerittalum
singaththin vaayinintum iratchippaar
pangam varaathennai aatharippaar

nenjamae nee anjidaathae
nampinoraik kirupai soolnthiduthae
immattum kaaththavar immaanuvael
innamum kaaththunnai nadaththuvaar

2. naasiyil suvaasamulla maantharai
nampuvathalla tham aalosanai
kora payangarak kaattatiththum
kanmalai mael kattum veedu nirkum

3. visuvaasaththaal neethimaan pilaippaan
varatchi mikuntha kaalaththilum
pakthan valathupaarisaththilae
karththar thaam nirpathaal asainthidaan

4. Yesuvin naamaththil jeyam pette
aekip paranthodum paktharotae
sernthentum vaalnthidum aikkiyaththilae
jeya kempeeramae unakkunntae

5. aelai un aathmaa paathaalaththil
entum alinthidavittu vidaar
tham samookam nithya paerinpamae
sampoorna aanantham pongidumae

6. angae anaeka vaasas thalangal
anpin pithaa veettil jolikkuthae
naerththiyaana idangalil unthan
niththiya pangu kitaiththidumae

Leave a Reply