இயேசு அழைக்கிறார் – Yesu alaikkiraar – Lyrics

இயேசு அழைக்கிறார்
இயேசு அழைக்கிறார்
ஆவலாய் உன்னைத் தம் கரங்கள்
நீட்டியே இயேசு அழைக்கிறார்

எத்துன்ப நேரத்திலும் ஆறுதல்
உனக்களிப்பார் என்றுணர்ந்து நீயும்
இயேசுவை நோக்கினார்
எல்லையில்லா இன்பம் பெற்றிடுவாய்

கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பார்
கண்மணிபோல் காப்பார்
கார்மேகம் போன்ற கஷ்டங்கள் வந்தாலும்
கருத்துடன் உன்னைக் காத்திடவே

சோர்வடையும் நேரத்தில்
பெலன் உனக்களிப்பார்
அவர் உன் வெளிச்சம் இரட்சிப்புமானதால்
தாமதமின்றி நீ வந்திடுவாய்

சகல வியாதியையும் குணமாக்க வல்லவராம்
யாராயிருந்தாலும் பேதங்கள் இன்றியே
கிருபையாய் அன்பை அளித்திடவே

…………………………………………………………………………………..
Yesu alaikkiraar Yesu alaikkiraar
aavalaay unnaith tham karangal neettiyae
Yesu alaikkiraar – Yesu alaikkiraar

1. eththunpa naeraththilum aaruthal unakkalippaar
entunarnthu neeyum Yesuvai Nnokkinaal
ellaiyillaa inpam pettiduvaay — Yesu

2. kannnneerellaam thutaippaar kannmannipol kaappaar
kaarmaekam ponta kashdangal vanthaalum
karuththudan unnaik kaaththidavae — Yesu

3. sorvataiyum naeraththil pelan unakkalippaar
avar un velichcham iratchippumaanathaal
thaamathaminti nee vanthiduvaay — Yesu

4. sakala viyaathiyaiyum kunamaakka vallavaraam
yaaraayirunthaalum paethangal intiyae
kirupaiyaay anpai aliththidavae — Yesu

Leave a Reply