இயேசு ராஜனின் திருவடிக்கு – Yesu rajanin thiruvadikku – Lyrics

Loading

இயேசு ராஜனின் திருவடிக்கு
சரணம் சரணம் சரணம்
ஆத்ம நாதரின் மலரடிக்கு

1. பார் போற்றும் தூய தூய தேவனே
மெய் ராஜாவே எங்கள் நாதனே
பயம் நீக்கும் துணையாவுமானிரே

2.இளைபாறுதல் தரும் தேவனே
இன்னல் துன்பம் நீக்கும்
அருள் நாதனே
ஏழை என்னை
ஆற்றித் தேற்றி காப்பீரே

3.பலவீனம் யாவும்
போக்கும் வல்லோரே
பெலனீந்து வலக்கரம் பிடிப்பீரே
ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை
படைக்கிறேன்

4. உந்தன் சித்தம் செய்ய அருள் தருமே
எந்தன் சித்தம் யாவும்
என்றும் ஒழிப்பீரே
சொந்தமாக ஏற்று என்னை
ஆட்கொள்ளும்

5.அல்லேலுயா
பாடி வந்து துதிப்பேன்
மனதார உம்மை
என்றும் போற்றுவேன்
அல்லேலுயா
அல்லேலுயா ஆமென்

……………………………………………………………………..
Yesu rajanin thiruvadikku
Saranam, Saranam, Saranam
Aathma natharin malaradikku
Saranam, Saranam, Saranam

1. Paar pottum thooya thooya thevane
Mei raajave yengal nathane
Bayam yavum neekum thunnaiyaneere
Saranam, Saranam, Saranam

2. Illaipaaruthal tharum thevane
Innal thunbam neekkum arul natharey
Yellai yennai aatithetti kaapeere
Saranam, Saranam, Saranam

3. Belavinam yavum pokkum vallorai
Belan eendhu vallakaram pidipire
Aavi athma sarirathai padikiren
Saranam, Saranam, Saranam

error: Content is protected !!
ADS
ADS
ADS