உன்னதமானவரின் – Unnathamanavarin – tamil christian songs – Lyrics

உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் இருக்கிறவன்
சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான்
இது பரம சிலாக்கியமே (2)

அவர் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே
தம் சிறகுகளால் மூடுவார் (2)

1. தேவன் என் அடைக்கலமே
என் கோட்டையும் அரணுமவர்
அவர் சத்தியம் பரிசையும் கேடகமாம்
என் நம்பிக்கையும் அவரே (2)
(அவர் செட்டையின் கீழ்…….)

2. இரவின் பயங்கரத்திற்கும்
பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும்
இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும்
நான் பயப்படவே மாட்டேன் (2)
(அவர் செட்டையின் கீழ்…….)

3. தேவன் உன் அடைக்கலமே
ஒரு பொல்லாப்பும் உன்னைச் சேருமோ
ஒரு வாதையும் உன் கூடாரத்தையே
அணுகாமலே காத்திடுவார் (2)
(அவர் செட்டையின் கீழ்…….)

4. உன் வழிகளிலெல்லாம் உன்னை
தூதர்கள் காத்திடுவார்
உன் பாதம் கல்லில் இடறாதபடி
தம் கரங்களில் ஏந்திடுவார் (2)
(அவர் செட்டையின் கீழ்…….)

5. சிங்கத்தின் மேல் நடந்து
வலு சர்ப்பத்தையும் மிதிப்பாய்
அவர் நாமத்தை நீ முற்றும் நம்பினதால்
உன்னை விடுவித்துக் காத்திடுவார் (2)
(அவர் செட்டையின் கீழ்…….)
…………………………………………………………………………………….
Unnathamanavarin Uyar Maraivil irukkiravan
Sarvavallavarin nilallin thanguvaan
Ithu parama sillakiyamay

avar settaiyin keel aadaikalam
pugavay tham seragugallal muduvaar-2

1. Devan en aadaikalamay
oru pollappum unnai sayrumoo
Oru vaathayum un kudarathaiay
aanugamalay kathiduvaar – (2)

2. Devan en adaikalamay
enkothaiyum aaranum avar
Avar sathiyam parisaiyum kadagamaam
En nambikaiyum aavaray – (2)

3. Iravil payangarathirkum
pagalil parakum ambirkum
Irrulil nadamadum kollainaikum
Naan bayapadavay maaten – (2)

4. Un valligalli ellam unnai thothargal kathiduvaar
Un patham kallil eedarathapadi
Thangal karangalil Yenthiduvaar – (2)

5. Singgathin melum nadanthu
Valu sarpatthaiyum methipaay – avar
Namatthai nee muttrum nambinathal
Unnai vidivithu Kathiduvaar – (2)

6. Aauram pathinayuram pergal
Un pakkam vilundhalum – Athu
Ooru kalatthum unnai aanukidhathay
Un devan un thabaramay – (2)

Leave a Reply