எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே – Enakkai Jeevan Vittavarae – Lyrics

எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே
என்னோடிருக்க எழுந்தவரே
என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே என்னை சந்திக்க வந்திடுவாரே

இயேசு போதுமே
இயேசு போதுமே
எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே
எந்தன் வாழ்வினிலே
இயேசு போதுமே

1. பிசாசின் சோதனை பெருகிட்டாலும்
சோர்ந்து போகாமல் முன்செல்லவே
உலகமும் மாமிசமும் மயக்கிட்டாலும்
மயங்கிடாமல் முன்னேறவே

2. புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்திடுவார்
அமர்ந்த தண்ணீரண்டை நடத்திடுவார்
ஆத்துமாவை தினம் தேற்றிடுவார்
மரணப் பள்ளத்தாக்கில் காத்திடுவார்

3. மனிதர் என்னை கைவிட்டாலும்
மாமிசம் அழுகி நாறிட்டாலும்
ஐசுவரியம் யாவும் அழிந்திட்டாலும்
ஆகாதவன் என்று தள்ளி விட்டாலும்
…………………………………………………….
Enakkai Jeevan Vittavarae
enakkaay jeevan vittavarae
ennotirukka elunthavarae
ennai entum vali nadaththuvaarae ennai santhikka vanthiduvaarae

Yesu pothumae
Yesu pothumae
entha naalilumae en nilaiyilumae
enthan vaalvinilae
Yesu pothumae

1. pisaasin sothanai perukittalum
sornthu pokaamal munsellavae
ulakamum maamisamum mayakkittalum
mayangidaamal munnaeravae

2. pullulla idangalil maeyththiduvaar
amarntha thannnneeranntai nadaththiduvaar
aaththumaavai thinam thaettiduvaar
maranap pallaththaakkil kaaththiduvaar

3. manithar ennai kaivittalum
maamisam aluki naarittalum
aisuvariyam yaavum alinthittalum
aakaathavan entu thalli vittalum

Leave a Reply