கிருபை எம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும் – Kirubai Emmai Soolnthu Kollum – Lyrics

கிருபை எம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும் தம் கிருபை
கர்த்தரில் மகிழ்வோம் களிகூர்ந்திடுவோம்
கண்டடைந்தோம் கிருபை

சரணங்கள்
யோர்தானைக் கடந்து வந்தோம் – எங்கள்
இயேசுவின் பெலம் அடைந்தோம்
சேனையின் கர்த்தர் முன்னே நடந்தார்
சோர்வின்றிக் காத்துக் கொண்டார் – கிருபை

1. தேசமே பயப்படாதே எங்கள்
தேவன் கிரியை செய்கிறார்
தேசத்தின் நன்மை ஷேமம் அருள்வார்
தாசகர்கள் வேண்டிடுவோம் – கிருபை

2. கர்த்தர் இவ்வாண்டினிலே பெருங்
காரியம் செய்திடுவார்
கால் வைக்கும் தேசம் ஏசு தருவார்
காத்திருந்தே அடைவோம் – கிருபை

3. ஆண்டுகள் நன்மையினால் – முடி
சூண்டு வளம் பெருக
தேசத்தின் மீதே கண்களை வைத்தே
பாசமாய் நோக்கிடுவார் – கிருபை

4. ஜாதி ஜனங்களையும் – வந்து
மோதி அசைந்திடுவார்
காத்து தவிக்கும் உள்ளமகிழும்
கர்த்தரே வந்திடுவார் – கிருபை

5. உண்மையும் நேர்மையுமாய் – இந்த
ஊழியம் செய்திடுவோம்
தூய கற்புள்ள தேவ சபையாய்
தீவிரம் சேர்ந்திடுவோம் – கிருபை

…………………………………………………………………

Kirubai Emmai Solthu Kollum
kirubai emmai soolnthu kollum tham kirupai
karththaril makilvom kalikoornthiduvom
kanndatainthom kirupai

yorthaanaik kadanthu vanthom – engal
Yesuvin pelam atainthom
senaiyin karththar munnae nadanthaar
sorvintik kaaththuk konndaar – kirupai

1. thaesamae payappadaathae engal
thaevan kiriyai seykiraar
thaesaththin nanmai shaemam arulvaar
thaasakarkal vaenndiduvom – kirupai

2. karththar ivvaanntinilae perung
kaariyam seythiduvaar
kaal vaikkum thaesam aesu tharuvaar
kaaththirunthae ataivom – kirupai

3. aanndukal nanmaiyinaal – muti
soonndu valam peruka
thaesaththin meethae kannkalai vaiththae
paasamaay Nnokkiduvaar – kirupai

4. jaathi janangalaiyum – vanthu
mothi asainthiduvaar
kaaththu thavikkum ullamakilum
karththarae vanthiduvaar – kirupai

5. unnmaiyum naermaiyumaay – intha
ooliyam seythiduvom
thooya karpulla thaeva sapaiyaay
theeviram sernthiduvom – kirupai

Leave a Reply