திவ்ய அன்பின் சத்தத்தை இரட்சகா – Dhivya anbin saththaththai iratchakaa – Lyrics

திவ்ய அன்பின் சத்தத்தை இரட்சகா
கேட்டு உம்மை அண்டினேன்
இன்னும் கிட்டிச் சேர என் ஆண்டவா
ஆவல் கொண்டிதோ வந்தேன்

இன்னும் கிட்ட கிட்ட சேர்த்துக் கொள்ளுமேன்
பாடுபட்ட நாயகா
இன்னும் கிட்ட கிட்ட சேர்த்துக் கொள்ளுமேன்
ஜீவன் தந்த இரட்சகா

என்னை முற்றுமே இந்த நேரத்தில்
சொந்தமாக்கிக் கொள்ளுமேன்
உம்மை வாஞ்சையோடெந்தன் உள்ளத்தில்
நாடித் தேடச் செய்யுமேன்

திருப்பாதத்தில் தங்கும் போதெல்லாம்
பேரானந்தம் காண்கிறேன்
உம்மை நோக்கி வேண்டுதல் செய்கையில்
மெய் சந்தோஷமாகிறேன்

இன்னும் கண்டிராத பேரின்பத்தை
விண்ணில் பெற்று வாழுவேன்
திவ்ய அன்பின் ஆழமும் நீளமும்
அங்கே கண்டானந்திப்பேன்
…………………………………………………………………………
Dhivya anbin saththaththai iratchakaa
kaettu ummai anntinaen
innum kittich sera en aanndavaa
aaval konntitho vanthaen

innum kitta kitta serththuk kollumaen
paadupatta naayakaa
innum kitta kitta serththuk kollumaen
jeevan thantha iratchakaa

ennai muttumae intha naeraththil
sonthamaakkik kollumaen
ummai vaanjaiyodenthan ullaththil
naatith thaedach seyyumaen

thiruppaathaththil thangum pothellaam
paeraanantham kaannkiraen
ummai Nnokki vaennduthal seykaiyil
mey santhoshamaakiraen

innum kanntiraatha paerinpaththai
vinnnnil pettu vaaluvaen
thivya anpin aalamum neelamum
angae kanndaananthippaen

Leave a Reply