தூயாதி தூயவரே – Thooyathi Thooyavaray – Lyrics

தூயாதி தூயவரே உமது புகழை, நான் பாடுவேன்
பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும்
உயிருள்ள வரை நின் புகழ் பாட வேண்டும் – தூயாதி

1. சீடரின் கால்களைக் கழுவினவர்
செந்நீரால் என்னுள்ளம் கழுவிடுமே – தூயாதி

2. பாரோரின் நோய்களை நீக்கினவர்
பாவி என் பாவ நோய் நீக்கினீரே – தூயாதி

3. துயரங்கள் பாரினில் அடைந்தவரே
துன்பங்கள் தாங்கிட பெலன் தாருமே – தூயாதி

4. பரலோகில் இடமுண்டு என்றவரே
பரிவாக எனைச் சேர்க்க வேகம் வாருமே – தூயாதி

…………………………………………………………………..
Thooyaadhi thooyavarae – umadhu
Pugazhai, naan paaduvaen
Paaril enakku vaerenna vaendum
Uyirulla varai nin pugazh paada vaendum

1. Seedarin kaalgalai kazhuvinavar
Senneeraal ennullam kazhuvidumae – Thooyaadhi

2. Paaroarin noigalai neekkinavar
Paavi en paava noai neekkidumae – Thooyaadhi

3. Thuyarangal paarinil adaindhavarae
Thunpangal thaangida belan thaarumae – Thooyaadhi

4. Paraloagil idamundu endravarae
Parivaaga enai saerka vaegam vaarumae – Thooyaadhi

Leave a Reply