தேவ ஆசீர்வதம் பெருகிடுதே – Deva Aasirvaatham payrugiduthey – Lyrics

தேவ ஆசீர்வதம் பெருகிடுதே
துதிகள் நடுவே கர்த்தர் தங்க
தூதர் சேனை தம் மகிமையோடிறங்க

எழும்பு சீயோனே ஒளி வந்ததே
எரிந்திடும் விளக்கே திருச்சபையே
காரிருளே கடந்திடுதே
கர்த்தரின் பேரோளி வீசிடுதே

நலமுடன் நம்மை இதுவரையும்
நிலைநிறுத்திடுதே அவர் கிருபை
கண்மணிபோல் கடைசிவரை
காத்திடும் பரமனை வாழ்த்திடுவோம்

குறித்திடும் வேளை உயர்த்திடுவார்
கிறிஸ்துவின் கரத்தில் அடங்கிடுவோம்
தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை
வாழ்வினில் துதித்திட வாய் திறப்போம்

தெரிந்த்டுத்தார் தம் மகிமைக்கென்றே
பரிந்துரைத்திடுவார் பிழைத்திடுவோம்
இரட்சிப்பினால் அலங்கரித்தார்
இரட்சகர் திருவடி சேர்ந்திடுவோம்

பொருந்தொனி கேட்க ஏறிடுவோம்
பரலோகந் திறந்தே அவர் வருவார்
உன்னதத்தில் உயிர் ஸ்தலத்தில்
என்றென்றும் அவருடன் வழ்ந்திடுவோம்
…………………………………………………………………………………
Deva Aasirvaatham perukiduthae
thuthikal naduvae karththar thanga
thoothar senai tham makimaiyotiranga

elumpu seeyonae oli vanthathae
erinthidum vilakkae thiruchchapaiyae
kaarirulae kadanthiduthae
karththarin paeroli veesiduthae

nalamudan nammai ithuvaraiyum
nilainiruththiduthae avar kirupai
kannmannipol kataisivarai
kaaththidum paramanai vaalththiduvom

kuriththidum vaelai uyarththiduvaar
kiristhuvin karaththil adangiduvom
thaalvil nammai ninaiththavarai
vaalvinil thuthiththida vaay thirappom

therinthduththaar tham makimaikkente
parinthuraiththiduvaar pilaiththiduvom
iratchippinaal alangariththaar
iratchakar thiruvati sernthiduvom

porunthoni kaetka aeriduvom
paralokan thiranthae avar varuvaar
unnathaththil uyir sthalaththil
ententum avarudan valnthiduvom

Leave a Reply