நிகரே இல்லாத சர்வேசா – Nigarey illatha sarveysa – Lyrics

நிகரே இல்லாத சர்வேசா
திகழும் ஒளி பிரகாசா
துதி பாடிட இயேசு நாதா
பதினாயிரம் நாவுகள் போதா

துங்கன் இயேசு மெய் பரிசுத்தரே
எங்கள் தேவனை தரிசிக்கவே
துதிகளுடன் கவிகளுடன்
தூய தூயனை நெருங்கிடுவோம்

கல்லும் மண்ணும் எம் கடவுளல்ல
கையின் சித்திரம் தெய்வமல்ல
ஆவியோடும் உண்மையோடும்
ஆதி தேவனை வணங்கிடுவோம்

பொன் பொருள்களும் அழிந்திடுமே
மண்ணும் மாயையும் மறைந்திடுமே
இதினும் விலை பெரும்பொருளே
இயேசு ஆண்டவர் திருவருளே

தேவமைந்தனாய் அவதரித்தார்
பாவ சோதனை மடங்கடித்தார்
மனிதனுக்காய் உயிர் கொடுத்தார்
மாளும் மாந்தரை மீட்டெடுத்தார்

கொந்தளித்திடும் அலைகளையும்
கால் மிதித்திடும் கர்த்தர் அவர்
அடங்கிடுமே அதட்டிடவே
அக்கரை நாமும் சேர்ந்திடவே

ஜீவன் தந்தவர் மரித்தெழுந்தார்
ஜீவ தேவனே உயிர்த்தெழுந்தார்
மறுபடியும் வருவேனென்றார்
மாசந்தோஷ நாள் நெருங்கிடுதே

……………………………………………………..
Nigarae Yillatha Sarvesa
Thigazhum Oli Piragasa

Thuthi Paadida Yesu Nadha
Pathinaayiram Naavugal Podha

1. Thungan Yesu Mei Parisutharae
Engal Devanai Tharisikkavae
Thuthigaludan Kavigaludan
Thooya Thuyanai Nerungiduvom – Nigarae

2. Kallum Mannum Em Kadavullalla
Kaiyin Sithiram Dheivamalla
Aaviyodum Unmaiyodum
Aadhi Dhevanai Vanagiduvom – Nigarae

3. Pon Porulgalum Azhinthidumae
Mannum Maayaiyum Maraindhidumae
Idhinum Vilai Perum Porulae
Yesu Aandavar Thiruvarulae – Nigarae

Leave a Reply