நெஞ்சத்திலே தூய்மையுண்டோ – Nenjathile thooimai undo – Lyrics

நெஞ்சத்திலே தூய்மையுண்டோ
இயேசு வருகிறார்
நொறுங்குண்ட நெஞ்சத்தையே
இயேசு அழைக்கிறார்

1. வருந்தி சுமக்கும் பாவம்
உன்னைக் கொடிய
இருளில் சேர்க்கும்
செய்த பாவம் இனி போதும்
அவர் பாதம் வந்து சேரும் (2)

2. குருதி சிந்தும் நெஞ்சம்
உன்னைக் கூர்ந்து நோக்கும் கண்கள்
செய்த பாவம் இனி போதும்
அவர் பாதம் வந்து சேரும்
…………………………………………………………..
Nenjathile thooimai undo
yesu varugindrar
Norungunda nenjathaye
yesu azhaikiraar
Nenjathile thooimai undo
yesu varugindrar
Norungunda nenjathaye
yesu azhaikiraar

1.Varundhi sumakkum baaram
unnai kodiya irulil serkum
Varundhi sumakkum baaram
unnai kodiya irulil serkum
seitha paavam
ini podhum
avar paadham vandhu serum
avar paadham vandhu serum
avar paadham vandhu serum
Nenjathile thooimai undo
yesu varugindrar
Norungunda nenjathaye
yesu azhaikiraar

2.Kurudhi sindhum nenjam
Unnai koorndhu nokkum kangal
Kurudhi sindhum nenjam
Unnai koorndhu nokkum kangal
Seitha paavam ini podhum
Angu paarum senneeer vellam
Angu paarum senneeer vellam
Angu paarum senneeer vellam
Nenjathile thooimai undo
yesu varugindrar
Norungunda nenjathaye
yesu azhaikiraar
Nenjathile thooimai undo
yesu varugindrar
Norungunda nenjathaye
yesu azhaikiraar

Leave a Reply