பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால் – Paraloagamae ummai thudhippadhaal – Lyrics

பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்
கர்த்தவே அங்கே வாழ்கியீர்
உம் ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம்
கர்த்தாவே எழுந்தருளும் -2

1. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம்
ஒனறாக கூடித் துதிக்கிறோம்

2. உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் இடத்தில்
அங்கே வாசம் செய்வீர் -2

3. உம்மைப் போல் ஒரு தெய்வமில்லை
சர்வ சிருஷ்டிகரே -2

4. துதியும் கனமும் மகிமையெல்லாம்
உமக்கே செலுத்துகிறோம் -2
……………………………………….

Paraloagamae ummai thudhippadhaal

Karthaavae angae vaazhgireer

Um aalayathil ummai thudhikkiroam

Karththaavae ezhundharulum (2)

1. Thudhikkiroam thudhikkiroam

Ondraaga koodi thudhikkiroam (2)

2. Undhan naamam uyarthum idaththil

Angae vaasam seiveer (2) Thudhikkiroam

3. Ummaippoal oru dheivam illai

Sarva sirushtigarae (2) Thudhikkiroam

4. Thudhiyum ganamum magimaiyellaam

Umakkae seluthugiroam (2) Thudhikkiroam

Leave a Reply