To Advertise Contact - christmusicindia@gmail.com

Anbarin Nesam Perithe | அன்பரின் நேசம் பெரிதே

Loading

அன்பரின் நேசம் பெரிதே
அதை நினைந்தே மகிழ்வோம்

உலகத் தோற்றம் முன்னமே
உன்னத அன்பால் தெரிந்தோரே
இந்த அன்பு ஆச்சரியமே
இன்பம் இகத்தில் வேறு இல்லை

அன்பின் அகலம் நீளமும்
ஆழம் உயரம் அறிவேனோ
கைவிடாமல் காக்கும் அன்பு
தூக்கி எடுத்து தேற்றும் அன்பு

பாவ சேற்றில் எடுத்தென்னை
பாவமெல்லாம் தொலைத்தாரே
தூய இரத்தம் சிந்தி மீட்ட
தூய்மையான தேவ அன்பு

Tags:
error: Content is protected !!
ADS
ADS
ADS