Thandhayin Anbum – En Meetpar Vol 5 – Freddy Joseph – Lyrics

Thandhayin Anbum Podhadhaiya
Thaayin Anbum Podhadhaiya
Thandhayin Anbum Podhadhaiya
Thaayin Anbum Podhadhaiya
Snegidhan Anbu Podhadhaiya
Um Anbu Vendumaiya
Snegidhi Anbu Podhadhaiya
Um Anbu Vendumaiya
Umadhu Anbilae Ennai izhakkiraen
Umadhu Anbilae Ennai izhakkiraen
Umadhu Anbirkkaai Ennai Tharugiraen
Umadhu Anbirkkaai Ennai Tharugiraen

Thandhayin Anbum Podhadhaiya
Thaayin Anbum Podhadhaiya
Thandhayin Anbum Podhadhaiya
Thaayin Anbum Podhadhaiya
Snegidhan Anbu Podhadhaiya
Um Anbu Vendumaiya
Snegidhi Anbu Podhadhaiya
Um Anbu Vendumaiya

Verumayai Neekkida
Ulagaththil Muyandraen
Verumayai Neekkida
Ulagaththil Muyandraen
Verumai Neengaamal
Thuyaram Vandhadhae
Verumai Neengaamal
Thuyaram Vandhadhae

Thandhayin Anbum Podhadhaiya
Thaayin Anbum Podhadhaiya
Thandhayin Anbum Podhadhaiya
Thaayin Anbum Podhadhaiya
Snegidhan Anbu Podhadhaiya
Um Anbu Vendumaiya
Snegidhi Anbu Podhadhaiya
Um Anbu Vendumaiya

Leave a Reply